معلومات به دری

پی گا سوس برای کسانی است که بین سنین ۱۵ الی ۲۵ سال قرار دارند و همجنسگرا  ٬ دوجنسگرا و ترانس  و یا Queer (کسانیکه اهمیت به هویت جنسی یا جنسیت نمیدهند) هستند. و  در باره سکس در مقابل پول فکر میکنند.

سکس در مقابل پول به معنی این است که شما در مقابل سکس یک چیزی را دریافت میکنید مثلا  پول٬ الکول ٬ مواد مخدر ٬ لباس ٬ سفررفتن ٬ و یا جای برای خواب و سکس شما امکان دارد از طریق واژن ( جلو) یا مقعد ( عقب ) یا از توسط دهان باشد و یا هم خود را لخت کردند  در مقابل ویب کمره و یا قرار دادن عکس های سکس خود برای افراد و اشخاص میباشد.

در سویدن عمل سکس و یا اینکه با کسی سکس داشته باشید غیر قانونی نیست و یا حتا اگر در مقابل سکس پولی و یا کمک دریافت کنید و هیچ وقت کسی که این کار را میکند مجرم شناخته نمیشود. ولی شخص که پول و یا کمک را برای شخص مقابل که سکس میفروشد پرداخت میکند به عنوان مجرم و یا عمل جرم حساب میشود٬ شما همیشه حق این را دارید که برای عمل سکس نه بگوید حتا اگرقبلا توافق کرده باشید٬ شما کاملا حق دارید که نظر خود را تغیر دهید در هر دو صورت قبل از اجرای سکس و یا حتا در جریان عمل سکس کردن٬ شما خودتان مهم هستید و این حق را دارید که احساس خوب در جریان سکس داشته باشید.

شما این حق را دارید که برای امراض آچ ای وی ( ایدز) و یا اس تی دی ( بیمارهای مقاربتی) آزمایش بدهید و حتا تداوی و دریافت دارو کاملا رایگان میباشد٬ این مهم است که به صورت منظم آزمایش بدهید چون این امراض همیشه علایم و هشدار نمیدهد. در جریان آزمایش این مهم است که شما بگوید که چی نوع سکس داشتید چرا که این امراض در نقاط مختلف بدن شما به وجود میاید ( گلو ٬ معقد٫ ناحیه اندام تناسلی ) و غیره شما میتوانید در کلینک های جوانان و یا کلینک های صحی خودتان را آزمایش کنید.

در ویب سایت pegasus.se  افراد بین سنین ۱۵ الی ۲۵ سال که همجنسگرا ٬ دوجنسگرا ٬ تراجنسی و یا Queer (کسانیکه اهمیت به هویت جنسی یا جنسیت نمیدهند) هستند. و  تصور برای سکس کردن را دارند میتواند به صورت غیر قابل شناخت و معرفی و به زبان های انگلیسی و سویدنی چت و صحبت کنند و معلومات دریافت کنند و بدون اینکه در باره شما قضاون کنیم به شما گوش نموده و شما را کمک میکنیم ما در اینجا برای کمک شما هستیم.